Psykoterapi

– En særlig gave til dig selv

Der kan være flere grunde til at søge et psykoterapeutisk forløb:

 • Støtte gennem vanskelige processer og problemer.
 • Hjælp fordi noget opleves uoverskueligt, overvældende, plagsomt.
 • Udvikling gennem bevidstgørelse, forandring – at blive endnu mere sig selv, bedring
 • Velvære via overblik og mestring af eget liv.
 En bevægelse fra Reaktivitet mod Kreativitet til Essens: fra det forsvarsprægede mod en mere fleksibel personlighedsstruktur med øget kontakt til rene essenskvaliteter såsom styrke, vilje, kærlighed, fred.
I terapi arbejder vi gerne i dybden med afdækning og forståelse af temaer og fokuserer derfor både bagud samt fremadrettet.

Integral Dynamisk terapi samler og anvender syv psykologisk terapeutiske hovedretninger: Adfærds-, Systemisk, Kognitiv, Psykodynamisk, Eksistentiel, Humanistisk og Transpersonlig psykologi.

Indfaldsvinkel vælges ud fra din aktuelle problematik samt behov og ønsker og er differentiel i  metodetilgang.

Her nogle eksempler på områder vi kan arbejde med:

 • Værdi og mål-afklaring
 • Hæmmende Overbevisninger & Adfærdsmønstre – bevidstgørelse, mønsterbrydning, re-orientering.
 • Skyggeintegration og arbejde med delpersonligheder.
 • Livshistorie –  barndom, ungdom…
 • Familieopstilling, en systemisk teknik.
 • Stress
 • Traumer og PTSD
 • Kropsbevidsthed såsom grænse-, centrerings- og jordforbindelses-øvelser og opmærksomhed på åndedræt.
 • Eksistentielle temaer: liv/død, frihed/valg/ansvar, ensomhed/isolation, mening/meningsløshed.
 • Essens-arbejde, mindfulness, spiritualitet.

 

Jeg prioriterer ud fra klientcentrerede principper at møde dig uforbeholdent positivt rummende, med empati og ægthed.

Jeg har tavshedspligt og superviseres løbende