Life-Coaching

Vi tager udgangspunkt i din nuværende situation samt den retning du ønsker at bevæge dig. En fremadrettet ressource-fokuseret metode til udvikling – herfra og videre.

I Life-Coaching arbejdes med effektive redskaber til at indfri mål og værdier.

Vi har fokus på tanker, følelser, krop, relationer/parforhold, arbejde, økonomi m.m.

– på vej mod større mestring af eget liv.

Retningen går fra de forsvarsprægede mønstre mod kreativ mestring med flere valgmuligheder og tilgang til sindets Essens såsom styrke, vilje, kærlighed, fred.

Der kan frisættes energi ved at gøre op med hæmmende overbevisninger.

Jeg anvender syv terapeutiske vinkler: Adfærds-, systemisk, kognitiv, psykodynamisk, eksistentiel, humanistisk og transpersonlig psykologi.

Lykke findes ikke kun i væren men også i dynamisk tilblivelse – med kontakt til både nuets og beslutningens kraft imod selvansvarlig skabelse af det liv man inderst inde ønsker og længes efter.

Jeg bestræber mig som Coach for på en ægte måde at være empatisk og uforbeholdent anerkendende.

Jeg har tavshedspligt og bliver superviseret løbende.